Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 20 november 201220 november 2012