Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 december 20124 december 2012