EU-voorstel: Verordening financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen COM(2012) 335 (33.433); brief van de Europese Commissie met reactie op vragen van de Nederlandse Senaat met betrekking tot COM(2012)335 (EK, C)24 april 2013