33.433

EU-voorstel: Verordening financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen COM(2012) 335In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is

Zie voor meer informatie ook dossier E120022 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

5 oktober 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten

5