Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ COM(2013)173 (33.765); bnc-fiche over het voorstel voor de Verordening Europol en fusie met Cepol (EK 22.112 / 33.765, GG)24 mei 2013

Bijlage