33.765

EU-voorstel: Verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ COM(2013)173In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening

betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ COM(2013)173

Zie voor meer informatie ook dossier E130019 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

27 maart 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten