EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327 (33.643); Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het lid Dikkers inzake EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket (TK, 5)



13 september 2013