Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake NSA, privacy en (economische) spionage (niet gepubliceerd als kamerstuk)15 oktober 2013