EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief aan de minister Veiligheid en Justitie inzake NSA, privacy en (economische) spionage (EK, O)15 oktober 2013