EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief inzake Rapportage 3e kwartaal 2013 EU-regelgeving gegevensbescherming (EK, N)23 oktober 2013