Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Commissiemededeling radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen COM(2013)941 (33.874); brief inzake fiche 2: Mededeling Preventie Radicalisering (EK 22.112 / 33.874, GO)21 februari 2014