EU-voorstel: Verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ COM(2013)173 (33.765); brief van de Europese Commissie inzake verordeningsvoorstel Europol (EK, C)1 april 2014