EU-voorstel: Commissiemededeling radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen COM(2013)941 (33.874); brief van de Europese Commissie inzake de Commissiemededeling over het voorkomen van radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme (EK, B)14 april 2014