EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake rapportage 1e kwartaal 2014 EU-regelgeving gegevensbescherming (EK, T)22 april 2014