EU-voorstel: Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen COM(2014)215 (33.973); brief met het BNC-fiche over de EU-mededeling Gezondheidssystemen (EK, A)16 mei 2014

Bijlage