Brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het BNC-fiche over de Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen (onderdeel kamerstuk 33.973, B)25 juni 2014