Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake reactie op vragen over de EU-mededeling inzake gezondheidssystemen (onderdeel kamerstuk 33.973, B)3 juli 2014