EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief inzake stand van zaken onderhandelingen gegevensbeschermingspakket tweede kwartaal 2014 (EK, U)14 juli 2014