EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief inzake rapportage onderhandelingen gegevensbescherming 4e kwartaal 2014 (EK, W). .

2 februari 2015