Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) (TK 22.112 / 21.501-07, 1971). .

26 mei 2015