EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); brief inzake rapportage onderhandelingen gegevensbescherming 2e kwartaal 2015 (EK, AA). .

1 september 2015