EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127 (33.089); brief inzake Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap (EK, C). .

15 januari 2016