Stenogram stemmingen moties VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken (niet definitief) (TK, nog niet als Handelingen gepubliceerd). .

29 maart 2016