Brief van de Tweede Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie inzake Parlementaire instemmingsprocedure bij de besluitvorming in de JBZ-Raad inzake familierechtdossiers (nog niet gepubliceerd als kamerstuk). .

14 april 2016