EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127 (33.089); brief betreffende nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap (EK, F). .

29 april 2016