EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127 (33.089); brief inzake instemmingsverzoek ontwerpverordeningen huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap (documentnummers 8115/16 en 8118/16) (EK, H). .

2 juni 2016