EU-voorstellen: Verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen COM(2011)126 en COM(2011)127 (33.089); brief inzake Instemmingsverzoek EU-voorstellen Huwelijksvermogensrecht en Geregistreerd partnerschap (documentnummers 8115/16 en 8118/16) (EK, I). .

7 juni 2016