EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211); Verslag van een schriftelijk overleg inzake nadere vragen over de Europese voorstellen COM(2015)633, COM(2015)634 en COM(201)635 (EK, D). .

12 juli 2016