Antwoord van minister voor BHO op vragen van Van Dijk (SP) over voorlopige toepassing CETA (Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3566). .

19 september 2016