Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister voor BHO over de voorlopige toepassing en ratificatie van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (nog niet gepubliceerd als kamerstuk). .

3 oktober 2016