Brief van de minister voor BHO over de kabinetsappreciatie CETA-verklaring (nog niet gepubliceerd als kamerstuk). .

11 oktober 2016