EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Motie van het lid Merkies c.s. over niet pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum (TK, 9). .

1 december 2016