EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211); brief van de Europese Commissie ter beantwoording van nadere vragen over Europese voorstellen inzake de digitale interne markt (EK, G). .

11 januari 2017