EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM(2016)731 (34.646); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 (TK, 1). .

18 januari 2017

Bijlage