(Concept)verslag van een Algemeen Overleg van de vaste commissie voor V&J met de staatssecretaris V&J inzake informele JBZ-Raad 26-27 januari 2017 en behandelvoorbehoud ETIAS (nog niet gepubliceerd als kamerstuk). .

24 januari 2017