EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM(2016)731 (34.646); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 (TK, 3). .

26 januari 2017

Bijlage