Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); Verslag van een schriftelijk overleg over het niet uitvoeren van de aangenomen motie Merkies c.s. over niet pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum van de richtlijn hybride mismatches met derde landen (Kamerstuk 34 604, nr. 9) (TK, 1411). .

27 januari 2017