Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 februari 2017 te Brussel (TK, 1416). .

13 februari 2017
hoort bij ... E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen
afkomstig van ... Ministerie van Financiën