EU-voorstellen: Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten COM(2016)593 en COM(2016)594 (34.637); Verslag van een schriftelijk overleg inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten (EK, B). .

31 maart 2017