EU-voorstel: Commissiemededeling Bouwen aan een Europese data-economie COM(2017)9 (34.708); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over de Commissiemededeling 'Bouwen aan een Europese data-economie' (EK, A). .

31 maart 2017