34.708

EU-voorstel: Commissiemededeling Bouwen aan een Europese data-economie COM(2017)9Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de commissiemededeling Bouwen aan een Europese data-economie.

Zie voor meer informatie ook dossier E170004 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

31 maart 2017

schriftelijke voorbereiding


Documenten

2