EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM(2016)731 (34.646); Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voorstel voor verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie- en autorisatie (ETIAS) (EK, A). .

13 april 2017
hoort bij ... E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bijlage