EU-voorstel: E-privacyverordening COM(2017)10 (34.670); Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voorstel voor een E-privacyverordening (EK, B). .

19 april 2017