34.670

EU-voorstel: E-privacyverordening COM(2017)10Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het Europese voorstel voor een e-privacyverordening.

Zie voor meer informatie ook dossier E170003 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

2 februari 2017

schriftelijke voorbereiding


Documenten

14