EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief inzake reactie van de Europese Commissie op het gemotiveerd advies van de Eerste Kamer over het voorstel betreffende energieprestaties van gebouwen (EK, C). .

20 april 2017