EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief inzake voortgang herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen (EK, F). .

18 december 2017