EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief inzake verzoek kabinetsappreciatie uitkomst triloog richtlijnvoorstel energieprestatie gebouwen (EK, G). .

19 januari 2018