EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998), EU-voorstel: Verordening tot vaststelling van het programma Justitie COM(2018)384 (35.091); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het programma Justitie uit het Meerjarig Financieel Kader (EK 35.091 / 34.998, A). .

18 februari 2019