35.091

EU-voorstel: Verordening tot vaststelling van het programma Justitie COM(2018)384Dit dossier bevat parlementaire publicaties die te maken hebben met de behandeling van de Verordening tot vaststelling van het programma Justitie.

Zie voor meer informatie ook dossier E180033 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

27 november 2018

titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

schriftelijke voorbereiding


Documenten