EU-voorstel: Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030 (35.150); brief in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de discussienota inzake een duurzamer Europa in 2030 (EK, A). .

4 maart 2019